Protecția Datelor Personale

Protecția datelor personale

SC Prodmec SA cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului prodmec.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului prodmec.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.prodmec.ro .

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC Prodmec SA administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre sub brand-ul Prodmec.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Prodmec colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.prodmec.ro
 2. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Prodmec SA, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 3. Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.prodmec.ro).
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Prodmec SA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai SC Prodmec SA (cum este cazul companiilor cu care SC Prodmec SA se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare).
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC Prodmec SA în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC Prodmec SA precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de Prodmec nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Prodmec.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.


Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC Prodmec SA prin accesarea formularului de contact la adresa prodmec.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: str Aurel Vlaicu nr 1,ap 144,Cluj Napoca ,jud Cluj sau de e-mail contact@prodmec.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC Prodmec SA. (prin accesarea formularului de contact la adresa prodmec.ro/contact/ sau la adresa de poștă: str. Aurel Vlaicu, nr. 1, ap. 144, Cluj Napoca, jud. Cluj sau de e-mail: contact@prodmec.ro), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC Prodmec SA; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15, alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC Prodmec SA poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.